ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

Μετάταξη υπαλλήλων Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Αίγινας

PDF | DOC | Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας της Νομαρχίας Πειραιά

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 77/06-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας της Νομαρχίας Πειραιά αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΤΠΟΛΤΠ-ΟΤΛ .