ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Μετάταξη στην Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 1074/4-4-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Φίλιππο Ένωσης της Ελλάδος, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΒΕΑΘ469ΗΔ2-ΕΞΒ.