ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 Μάιος 2021

Μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

PDF | DOC | Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 52972/18.3.2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) 6ΟΑΩΟΡΡΕ-ΡΕΘ