ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Μετάταξη διοικητικών στο Ν.Σ.Κ.

PDF | Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης.