ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Mετατάξεις υπαλλήλων στο δημοτικό ταμείο Αίγινας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο δημοτικό ταμείο Αίγινας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 77/06-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας της Νομαρχίας Πειραιά αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΤΠΟΛΤΠ-ΟΤΛ.