ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Μεταναστευτική πολιτική & Ένταξη μεταναστών στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης

23/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα Θεοδώρα Τζάκρη, παρευρέθη και μίλησε σε ημερίδα η οποία διεξήχθη στη Λειβαδιά από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. με θέμα «Μεταναστευτική πολιτική & Ένταξη μεταναστών στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης».
Στην ημερίδα παρευρέθησαν επίσης ο κ. Κλέαρχος Περγαντάς Νομάρχης Βοιωτίας, ο κ. Γιάννης Τσιγαρίδας Αντινομάρχης Βοιωτίας, οι Δήμαρχοι Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος, Αλιάρτου κ. Αλέξανδρος Βίτσης και Αλιβερίου Αικατερίνη Καράμπα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κυριακίου, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, στελέχη και υπάλληλοι του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρμόδιοι για θέματα Μετανάστευσης, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων μεταναστών.
Η Υφυπουργός Εσωτερικών στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί επιτομή της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης, όπως αυτή εκφράστηκε από την πρώτη ημέρα ανάληψης της εξουσίας για μία συνολική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα σε κλίμακα χωρίς ιστορικό προηγούμενο για την χώρα.
Η Υφυπουργός επεσήμανε τις νέες καινοτόμες δομές που εισάγει ο Καλλικράτης στη δημόσια διοίκηση όπως τα 1200 νέα e ΚΕΠ, τη Διοικητική βοήθεια στο σπίτι, την Κάρτα του δημότη, τις Επιτροπές διαβούλευσης, οι οποίες προσφέρουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα οργανωμένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων σε οποιονδήποτε πολίτη, το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, την ενδοδημοτική αποκέντρωση με την ενίσχυση των ζωτικών κυττάρων της ελληνικής κοινωνίας, που είναι η γειτονιά στην πόλη και το χωριό στην ύπαιθρο μέσω των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων που αποκτούν σημαντικούς πόρους και αρμοδιότητες για την επίλυση των θεμάτων της καθημερινότητας του πολίτη. Όλα αυτά όπως είπε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός «θα αλλάξουν το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, θα ενισχύσουν τη σχέση κράτους- πολίτη και θα βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα του τελευταίου».
«Σ΄ όλον αυτόν τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών της χώρας, σ΄αυτήν την μεγάλη προσπάθεια για ουσιαστική αλλαγή η μετανάστευση ως κοινωνικό φαινόμενο δεν θα μπορούσε να μην έχει συμπεριληφθεί. Για εμάς μετανάστευση και ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Άλλωστε όλοι αναγνωρίζουν την συμβολή των μεταναστών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας» είπε χαρακτηριστικά η κ. Τζάκρη. Και πρόσθεσε «Οι αλλοδαποί συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβράδυνση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης μεγάλου τμήματος της ελληνικής υπαίθρου καθώς και στη δημογραφική ενίσχυση των πλέον δυναμικών γεωγραφικών ενοτήτων της χώρας μας». Γι’ αυτό και στα πλαίσια της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης προβλέπεται η δημιουργία διοικητικών δομών, φιλικών προς τον μετανάστη, όπως το συμβούλιο ένταξης, δηλαδή το γνωμοδοτικό – συμβουλευτικό όργανο που θα συσταθεί σε κάθε δήμο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και θα καταγράφει και διερευνά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, θα υποβάλλει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και θα διοργανώνει, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Στην συνέχεια η κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στην μεγάλη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τον ν. 3638/2010 που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στους μακροχρόνια διαμένοντες μετανάστες κατόχους συγκεκριμένων αδειών διαμονής και την διαδικασία που αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη της εγγραφής μέχρι τις 31-8 των μεταναστών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις δημοτικές εκλογές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η συμμετοχή στις εκλογές των μεταναστών τους καθιστά συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο οι ίδιοι και η οικογένειά τους αναπτύσσουν τις βιοτικές τους δραστηριότητες. Η κοινωνία δεν έχει να φοβάται τίποτε από την συμμετοχή των μεταναστών σε αυτή».
Όσον αφορά τις ευρύτερες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών η κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (διαπολιτισμικοί μεσολαβητές σε θέματα υγείας και στέγασης, σε προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και ιστορίας, τη νομική συνδρομή σε μετανάστες κ.α.) καθώς και στη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (One Stop Shop) πιλοτικά στον Πειραιά με προοπτική για εφαρμογή του στην Θεσσαλονίκη και αργότερα σε όλη την Περιφέρεια.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 του Ετήσιου Προγράμματος 2008 «Προγράμματα Διαπολιτισμικής επιμόρφωσης δημόσιων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή που χειρίζονται θέματα που τους αφορούν», η οποία προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.