ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο στάδιο του 29ου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 το δεύτερο στάδιο της εξεταστικής διαδικασίας του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στις εξής θεματικές ενότητες: Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (γραπτή και προφορική δοκιμασία), Φάκελος Επίκαιρου Θέματος και Αγγλικά. Ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος αποτελεί επιλογή μιας από τις ακόλουθες θεματικές: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Κοινωνική Πολιτική, Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του δεύτερου σταδίου τηρήθηκαν όλοι οι όροι του υγειονομικού πρωτοκόλλου κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ. 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μερίμνησε για την ασφαλή διεξαγωγή του Εισαγωγικού Διαγωνισμού και για την άρτια οργάνωση της διαδικασίας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο κύρος και την αξιοπιστία του. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ευχαριστεί την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Παρασκευή Δραμαλιώτη για την άρτια διοργάνωση του διαγωνισμού καθώς και την Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων, το προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και όλους όσοι εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή της απαιτητικής αυτής διαδικασίας που έχει ως στόχο την ανάδειξη εξαίρετων στελεχών που θα υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θα ανταποκριθούν στις ανάγκες μίας σύγχρονης και αναβαθμισμένης Δημόσιας Διοίκησης από θέση ευθύνης.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας του δεύτερου σταδίου θα εισαχθούν 135 νέοι/ες σπουδαστές/στριες, εκ των οποίων οι 35 θέσεις προορίζονται για τον νεοσύστατο κλάδο Επιτελικών Στελεχών.