ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Τα αποτελέσματα διατίθενται όπως είναι καταχωρημένα στη βάση του Υπουργείο Εσωτερικών. Τα ακριβή αποτελέσματα εκδίδονται από τα κατά τόπους πρωτοδικεία όπως ο νόμος ορίζει. Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου