ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 20 Οκτώβριος 2019

Κριτήρια Συμμετοχής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα κοινά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος. Για τη λήψη των κριτηρίων πατήστε εδώ.