ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Κριτήρια Συμμετοχής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα κοινά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος. Για τη λήψη των κριτηρίων πατήστε εδώ.