ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Κριτήρια Συμμετοχής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα κοινά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος. Για τη λήψη των κριτηρίων πατήστε εδώ.