ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΕΣ – Υ.Π.Ε.ΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑΙΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ)

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινή ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ – Υ.Π.Ε.ΚΑ σχετικά με τη βίαιη αναβολή της συνεδρίασης του Δ.Σ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δημόσια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή εδώ και μερικούς μήνες είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια, με τη συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.ΚΑ) και Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) και της Περιφέρειας Αττικής, για τη δημοπράτηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.
Σήμερα, οργανωμένες ομάδες (εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ) κατάφεραν να επιβάλουν τη βίαιη αναβολή της συνεδρίασης του ΔΣ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που αφορούσε την «υλοποίηση των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική».
Είναι η τρίτη συνεδρίαση που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρεμποδίζεται να πάρει αποφάσεις.
Η συνεδρίαση είχε συγκληθεί προκειμένου να αποφασιστεί η υλοποίηση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού Αττικής για τα απορρίμματα, με εξειδίκευση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας (Φυλή, Α. Λιόσια, Γραμματικό, Κερατέα) με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ, που θα δημιουργήσει στη χώρα μας ένα σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης ενός τεράστιου προβλήματος για κάθε πολίτη της περιοχής .
Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί στην τύχη της και πολύ περισσότερο στα χέρια οργανωμένων ομάδων με άδηλες επιδιώξεις .
Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών καταδικάζουν παρόμοιες ενέργειες που είναι καταφανώς αντίθετες στο δημόσιο συμφέρον και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους στο πλαίσιο της νομιμότητας, ώστε τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατό.