ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης (HTML)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
μέσω Internet

(Αφορά την συμπλήρωση Αίτησης μέσω ΚΕΠ)

ΥΠΕΣ-ΔΗΔ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Υποβολή Αίτησης Ετεροδημοτών

Η Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ετεροδημοτών συντελείται σε 4 βήματα:

  1. Αναζήτηση, όπου γίνεται η αναζήτηση της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του πολίτη-εκλογέα με την βοήθεια κάποιων στοιχείων ταυτότητας.
  2. Αποτελέσματα, όπου εμφανίζεται μία ή περισσότερες εγγραφές εκλογέων, που ανταποκρίνονται στα στοιχεία, που δόθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Από αυτές (εάν είναι περισσότερες της μίας) επιλέγεται αυτή, που ταιριάζει στον πολίτη, που ζητά να υποβάλλει αίτηση (με βάση και τα στοιχεία του Α.Δ. Ταυτότητας του).
  3. Συμπλήρωση Αίτησης, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία διαμονής του εκλογέα. Εξυπακούεται ότι συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της δ/νσης διαμονής (υποχρεωτικά οδός και αριθμός εφ’ όσον υπάρχουν), ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή του στο εκλογικό διαμέρισμα, που πρέπει.
  4. Εκτύπωση Αίτησης.
    Προσοχή: εάν η αίτηση δεν εκτυπωθεί σε αυτό το βήμα δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης της αίτησης αργότερα για εκτύπωση, αλλά πρέπει να επαναληφθεί όλη η διαδικασία υποβολής από την αρχή.

ΒΗΜΑ1: Αναζήτηση Ετεροδημότη

Η αναζήτηση γίνεται:

“κλικ” στο πλήκτρο “Αναζήτηση” , όπως δείχνει το βελάκι

*Η χρήση 2 μόνο χαρακτήρων διευκολύνει σε περίπτωση μικρών διαφορών στην αναγραφή των ονομάτων (κυρίου και πατέρα), αλλά μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση περισσότερων της μιας εγγραφών, οπότε χρειάζεται προσοχή στην επιλογή της σωστής.

ΒΗΜΑ2: Αποτελέσματα Αναζήτησης

Εμφανίζονται τα στοιχεία του εκλογέα βάσει των στοιχείων, που δόθηκαν στο προηγούμενο Βήμα.

Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης φέρει περισσότερους από ένα εκλογείς, τότε μετακινώντας το scrollbar προς τα κάτω εμφανίζονται όλοι και η επιλογή γίνεται ανάλογα με τα στοιχεία της ταυτότητας.

Με “κλικ” στο πλήκτρο “Υποβολή Αίτησης Ετεροδημότη” , όπως δείχνει το βελάκι, εμφανίζεται το επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ3: Συμπλήρωση Αίτησης

Εμφανίζεται δεξιά μία οθόνη καταχώρησης των στοιχείων διαμονής του ετεροδημότη

Ο τύπος της αίτησης είναι:

Υποχρεωτικά πεδία: Δήμος Διαμονής, Πόλη-Περιοχή, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία «κλικ» στο πλήκτρο «Καταχώρηση Αίτησης», όπως δείχνει το βελάκι και εμφανίζεται το επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ 4: Εκτύπωση Αίτησης

Εμφανίζεται σε προεπισκόπηση η αίτηση του ετεροδημότη και “κλικ” στο πλήκτρο “Εκτύπωση Αίτησης” , όπως δείχνει το βελάκι.

Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί δύο φορές, έτσι ώστε να δοθεί η μία στον ετεροδημότη και η άλλη στον Δήμο Διαμονής.

Σημείωση: Η αίτηση έχει δύο αριθμούς πρωτοκόλλου, ο πρώτος (παραλαβής) είναι για τα ΚΕΠ, ο δεύτερος είναι για τον ΟΤΑ.