ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Αίτηση Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

Αίτηση Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, η ελληνική νομοθεσία παρέχει στους Έλληνες πολίτες που δεν κατοικούν στην Ελλάδα, τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος σε ειδικά εκλογικά τμήματα που θα συστηθούν στις πόλεις της Ευρώπης όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση Ελλήνων πολιτών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προκειμένου να προγραμματιστεί η δημιουργία των ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταλόγων, θ’ ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Η υποβολή αίτησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) βήματα:

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση http://www.ypes.gr προκειμένου να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα το οποίο θα ψηφίσουν.

Η διαδικασία υποβολής  της αίτησης αρχίζει από 23/1/2019 και τελειώνει στις 29/03/2019.

Πόλεις Ψηφοφορίας

Οι πόλεις ψηφοφορίας θα οριστικοποιηθούν μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τη σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων και θα δημοσιευτούν με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.