ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 19 Απρίλιος 2021

ΚΕΠ – Αιτήσεις Ετεροδημοτών και Ελλήνων Εκλογέων Κατοίκων ΕΕ

Αίτηση Ετεροδημότη

Αίτηση Έλληνα Εκλογέα Κατοίκου ΕΕ

Τηλεφωνική Υποστήριξη για επιχειρησιακά ζητήματα αιτήσεων ετεροδημοτών: 213136 – 1252, 1131, 1311

Τηλεφωνική Υποστήριξη για επιχειρησιακά ζητήματα αιτήσεων ελλήνων κατοίκων ΕΕ: 213136 – 1128, 1130, 1003, 1136

Τηλεφωνική Υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα: 213136 – 1153, 1181, 1183