ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΚΕΠ – Αιτήσεις Ετεροδημοτών

Τηλεφωνική Υποστήριξη για επιχειρησιακά ζητήματα αιτήσεων ετεροδημοτών: 213136 – 1252, 1131, 1311

Τηλεφωνική Υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα: 213136 – 1153, 1181, 1183