ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Κενές θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές άρ.72 α' εξ. 2012

PDF | DOC | Κενές θέσεις υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές προς πλήρωση με μετάταξη με το άρθρο 72 του Υ.Κ. για το A΄ εξάμηνο του 2012

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΓ. ΣΧ.

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΗΛ:

ΠΕ

Μηχανολόγων-Μηχανικών Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΠΕ

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΤΕ

Διοίκησης Νοσοκομείων Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΤΕ

Εργοθεραπείας Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΔΕ

Βοηθών Φαρμακείου Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΔΕ

Τηλεφωνητών Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΥΕ

Βοηθητικού Προσωπικού- Ειδικότητα Ταξινόμος Ιματισμού Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΥΕ

Βοηθητικού Προσωπικού -Ειδικότητα Βοηθών Αποθηκαρίων Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

ΥΕ

Βοηθητικού Προσωπικού -Ειδικότητα Τηλεφωνητών Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(2)

2381 3 50181

ΥΕ

Εργατών Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

(1)

2381 3 50181

 

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ: Ν. ΠΕΛΛΑΣ
4.ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΕΔΕΣΣΑΣ
5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ : Ν.Π.Δ.Δ .- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :2381 3 50180-1
Ε_ΜΑΙL: topalidis@gnedessas.eu