ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων-Ερωτήσεις Απαντήσεις

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων /Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του ν. 4250/2014 /ΦΕΚ 74, Α΄).
Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του ΥΔΜΗΔ, προς διευκόλυνση των πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και των υπηρεσιών, κατέγραψε και συνέταξε για το θέμα αυτό τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις (FAQs).

Σχετικό αρχείο:PDF| DOC |