ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Ημέρα ατόμων με αναπηρία

PDF | DOC | Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – 3η Δεκεμβρίου 2014

Με βάση το Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ Α/156/10.07.1996), η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους έχει ορισθεί ως Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αποτελεί ημέρα προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αλλά, παράλληλα, και ημέρα άσκησης κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει  στους δημόσιους φορείς  και στην κοινωνία, ότι τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στη ζωή, στην εργασία και στην καθημερινότητα και ότι η προώθηση μέτρων για την αναπηρία αποτελεί, αφενός, συνταγματική επιταγή για την αυτόνομη και επί ίσοις όροις ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σώμα και στο δημόσιο βίο της χώρας και, αφετέρου, ζήτημα δημοκρατίας, καθόσον προωθείται στην πράξη η συμμετοχή, η διαβούλευση και ο κοινωνικός διάλογος για την πραγματοποίηση της πλήρους και ισότιμης ένταξης των πολιτών με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο.

Ο φετινός εορτασμός της 3ης Δεκεμβρίου  είναι αφιερωμένος στην Κοινωνική Προστασία-Πρόνοια για τα άτομα με Αναπηρία, υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν με την ενεργό συμμετοχή τους τις εορταστικές εκδηλώσεις (π.χ. ομιλίες, εκθέσεις καλλιτεχνών, μουσικές εκδηλώσεις κ.α.) που θα διοργανωθούν από την Ε.Σ.Α.μ.εΑ.. Οι εκδηλώσεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική της συνεργασίας και συμβάλλουν στην υλοποίηση του πολυδιάστατου έργου της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πολιτών με αναπηρίες, το οποίο συνιστά άμεση προτεραιότητα και κοινή ευθύνη όλων μας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, παρακαλούνται, να αποστείλουν την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και θετική συμβολή τους στα θέματα των ατόμων με αναπηρία.

Για τον ίδιο λόγο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας παρακαλούνται να διαβιβάσουν την εγκύκλιο στους Ο.Τ.Α. της αρμοδιότητάς τους. 

Σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω εγκύκλιος έχει καταχωρισθεί στο  δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας – www.minadmin.gov.gr .

Προσδοκούμε στην ανταπόκρισή σας και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.