ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019
21.06.2019

∆ιαχείριση οικονοµικών, ιδιωτική χρηµατοδότηση και προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Η Εγκύκλιος για τη «∆ιαχείριση οικονοµικών, ιδιωτική χρηµατοδότηση και προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».