ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Η πολιτική και αναπτυξιακή διάσταση της ψηφιακής Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υφυπουργός Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, κ. Θεοδώρα Τζάκρη, παρευρέθη σήμερα στο Φόρουμ για την «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» με θέμα «Η πολιτική και αναπτυξιακή διάσταση της ψηφιακής Ελλάδας».
Στην ομιλία της η κα. Υφυπουργός επισήμανε ότι η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας απαιτεί παρεμβάσεις που ενδυναμώνουν τον πολίτη, που κινητοποιούν τη χώρα, που ανατρέπουν συντηρητικές λογικές και επιλογές, που συμβάλουν σε ένα νέο αναπτυξιακό όραμα, που δημιουργούν γέφυρες με απομονωμένες περιοχές και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.
Η Υφυπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά στη χώρα, με τόσο συντονισμένο τρόπο, πραγματοποιούνται μεγάλες οριζόντιες παρεμβάσεις, που θα κινητοποιήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουν ένα κράτος, διαφορετικό από αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Στο επίκεντρό αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών βρίσκεται το πρόγραμμα Καλλικράτης, το οποίο τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, αντιμετωπίζοντας δραστικά τα προβλήματα του υπάρχοντος αναποτελεσματικού, σπάταλου, συγκεντρωτικού και πάνω από όλα πελατειακού κράτος.
Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση και αναβάθμιση της Εθνικής Πύλη Δημόσιας Διοίκησης – ΕΡΜΗΣ αποσκοπεί στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη. Πλέον με την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, θα ενταχθούν νέες δυνατότητες όπως η ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη, η χρήση ψηφιακής υπογραφής στις συναλλαγές του πολίτη με τους δημοσίους οργανισμούς και η παροχή περισσότερων ηλεκτρονικών συναλλαγών επιπέδων 3 και 4.
Στοχεύοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, η κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η Ενιαία Αρχή Πληρωμών , οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Καύσιμων, η Ταυτοποίηση των Εθνικών Μητρώων, η Κάρτα του Πολίτη, αξιοποιώντας παράλληλα τα έργα που υλοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ, με παράλληλη αναβάθμισή τους, όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων, η Online Παρακολούθηση Προϋπολογισμού, το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) κ.α.
Η κα Τζάκρη παρουσίασε επίσης ορισμένες κυβερνητικές προθέσεις, σχετικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην κατεύθυνση ευαισθητοποίησης και αύξησης της συμμετοχικότητας του πολίτη στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα στα κοινωνικά δρώμενα. Πιο συγκεκριμένα επισήμανε τη χρησιμότητα των τεχνολογιών Web 2.0 και την εφαρμογή τους στη Διακυβέρνηση 2.0 (eGovernment 2.0) η οποία έρχεται να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στη Διακυβέρνηση 2.0 γίνεται μια μετατόπιση της δημόσιας πολιτικής προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κουλτούρας εξωστρέφειας και διαφάνειας, στα πλαίσια της οποίας, η σημερινή κυβέρνηση είναι πρόθυμη να εμπλέξει και να ακούσει τους πολίτες της, καθώς και να παράσχει ελεύθερα το απέραντο εθνικό απόθεμα των μη ευαίσθητων πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα. Τζάκρη αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση των κυβερνητικών προεκλογικών δεσμεύσεων αναφορικά με τη διαφάνεια και την ανοικτή διακυβέρνηση, όπου ήδη κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου, με την επωνυμία «Πρόγραμμα Διαύγεια», για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο και τη δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.