ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

«Μάθε που ψηφίζεις»


 

Για το «Μάθε που ψηφίζεις» μπορείτε να ενημερωθείτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία σας στο:
https://mpp.ypes.gov.gr/