ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ);

Ναι, μπορεί να συνδυαστεί όπως και με οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.