ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Είμαι ΟΤΑ ενταγμένος στο ΟΠΣΕΔ και επιχειρώντας την εγγραφή κάποιου που έρχεται με μεταδημότευση, χρησιμοποιώντας την κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης», μου επιστρέφετε το μήνυμα λάθους ότι δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω γιατί ο ΟΤΑ προέλευσης είναι ενταγμένος στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Γιατί;

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω μήνυμα του ΟΠΣΕΔ, ο ΟΤΑ προέλευσης είναι και αυτός ενταγμένος στο ΟΠΣΕΔ και επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» η οποία επιτρέπεται μόνο όταν ο ΟΤΑ προέλευσης δεν έχει εισαχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Αυτό που θα πρέπει, λοιπόν, να κάνετε είναι να ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταδημότευσης που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που οφείλει να σας παρέχει η, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου σχεδιασμένη, τοπική εφαρμογή δημοτολογίου σας.