ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Συνάντηση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Εθνικό Σχέδιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων

PDF | DOCΣυνάντηση της ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η προγραμματισμένη συνάντηση της ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει αναλάβει επίσημα τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή, ενώ άμεσα εκπόνησε και υλοποιεί σχετικό οδικό χάρτη (roadmap), μετά από την αρχική συνάντηση εκπροσώπων από τα αρμόδια υπουργεία και ιδιωτικούς φορείς, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2016.

Έκτοτε, έχει ήδη παρουσιάσει την εθνική προσέγγιση σε τεχνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνει μια σειρά τακτικών συναντήσεων με κρίσιμους φορείς τομεακών πολιτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον προσδιορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων με βάση τις οποίες θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου. Ενδεικτικά, η συνεργασία περιλαμβάνει ήδη τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΣΕΠΕ.

Βασικό αντικείμενο της σημερινής συνάντησης ήταν η επιτελική παρουσίαση του βασικού κειμένου που επεξεργάζονται οι αρμόδιοι φορείς πολιτικής και το οποίο κινείται στη κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με άξονες τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ηγεσία στην Παιδεία, την κατάρτιση, την απασχόληση, την ψηφιακή οικονομία και τον δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερη πρόνοια προβλέπεται, επίσης, και στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών με άξονα την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στόχος είναι η τελική διαμόρφωση και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τις Θέσεις Εργασίας – Digital Skills and Jobs Coalition», ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

Ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων στο Γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παντελής Νικολαΐδης, και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, στο άνοιγμα των εργασιών της δεύτερης συνάντησης για το Εθνικό Σχέδιο για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, όπου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αναλάβει τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή.