ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Eurogroup, 24/5/2018

Κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης

Η Ευρωομάδα θα συνεδριάσει σε δύο συνθέσεις: αρχικά θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση των υπουργών της ευρωζώνης, με έναρξη των εργασιών στις 15:00, και στη συνέχεια θα συνεδριάσουν οι υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με έναρξη των εργασιών στις 17:30.

15:00 Συνεδρίαση του Eurogroup σε συνήθη σύνθεση

Πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας

Τα θεσμικά όργανα και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ενημερώσουν το Eurogroup σχετικά με την κατάσταση της εν εξελίξει τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Θα παρουσιάσουν την τεχνική συμφωνία που συνήψαν οι θεσμοί με τις ελληνικές αρχές στις 19 Μαΐου.

Η Ελλάδα έχει στόχο να υλοποιήσει τα απαιτούμενα μέτρα πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 21 Ιουνίου 2018. Η ημερομηνία τυπικής λήξης του προγράμματος είναι η 20ή Αυγούστου 2018.

Το Eurogroup θα συνεχίσει επίσης τις συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική για το χρέος.