ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Εκδήλωση Βράβευσης Διαγωνισμού «IT4GOV»

it4gov

 

O 1oς Διαγωνισμός «ΙΤ 4 Gov» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με στόχο να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες.

Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στις 13 Απριλίου θα παρουσιαστούν οι δέκα προτάσεις οι οποίες προκρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Τρείς από αυτές θα ξεχωρίσουν και θα βραβευτούν ως εξής:

1ο βραβείο: 4.000€

2ο βραβείο: 2.000€

3ο βραβείο: 1.000€

Ενώ το Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του χώρου της εκδήλωσης παρακαλούμε όπως δηλώσετε την συμμετοχή σας μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

Οι προτάσεις που επιλέχτηκαν έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) http://www.minadmin.gov.gr/?p=15500.

Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.