ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Επιστολ-ψφ-Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προϋποθέσεις εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου

Προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου είναι η εγγραφή στον βασικό εκλογικό κατάλογο. Κάθε πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στον βασικό εκλογικό κατάλογο μπορεί να εγγραφεί, με δική του μέριμνα, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου.