ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

ΑΘΗΝΑ 7 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωστοποιούμε την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Ν. Κακλαμάνη, σχετικά με την χρηματοδότηση των ΟΤΑ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ