ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Επίσκεψη Υφυπουργού Εσωτερικών στο Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για θύματα έμφυλης βίας

Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη στα Συμβουλευτικά Κέντρα της χώρας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΓΓΙΦ, σήμερα επισκέφθηκε δομή της Αθήνας στην οδό Νίκης, που λειτουργεί από το 1988 για την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η Υφυπουργός ενημερώθηκε από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου, του μεγαλύτερου από άποψη αριθμού περιστατικών που δέχεται καθημερινά, για τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, καθώς και για προβλήματα ή εκκρεμότητες, όπως η ενημέρωση αστυνομικών υπαλλήλων που καλούνται να χειριστούν υποθέσεις έμφυλης βίας και η διασφάλιση μόνιμων θέσεων εργασίας επιστημόνων για την ομαλή συνέχιση λειτουργίας της δομής.

Η κ. Μ. Χρυσοβελώνη δεσμεύτηκε για την επίλυση των άμεσων αναγκών, ενώ ενημέρωσε το προσωπικό για την προώθηση που θα λάβουν οι δομές με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για την Ισότητα των Φύλων