ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Επιλογή Υποψηφίων "Erasmus for Public Administration"

PDF | DOC | Επιλογή Υποψηφίων για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Erasmus for Public Administration»

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με το Α.Π. 5722/13.7.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), έχουν επιλεγεί, για το ανωτέρω πρόγραμμα και για την περίοδο από 11-11-2012 έως 23-11-2012, από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, οι πιο κάτω υπάλληλοι: