ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

ΕΠΑΦΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Γ. ΝΤΟΛΙΟΥ ΜΕ ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΣΥΠ ΚΑΙ ΟΣΥΝΑΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-37 44 924
fax 210-37 44 401
e-mail: press¬¬-yfes@ypes.gr

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γεώργιος Ντόλιος στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο Καλλικράτης ολοκλήρωσε έναν γόνιμο κύκλο επαφών με την ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕ- ΟΤΑ, την ΠΟΣΥΠ και την ΟΣΥΝΑΕ.

Στις συναντήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος μεταξύ των ομοσπονδιών όσον αφορά τα ζητήματα που θέτουν και έχουν σχέση με το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων, τις εργασιακές σχέσεις γενικότερα, την διατήρηση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων κτλ.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν κάποιους ενδοιασμούς και ανησυχίες για προβλήματα που θα προκύψουν εξαιτίας της δημιουργίας νέων διευρυμένων νομικών προσώπων, εξαιτίας της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από έναν φορέα σε άλλο ή από το κεντρικό κράτος σε νομικά πρόσωπα.

Οι προβληματισμοί αυτοί καταγράφηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και καθώς η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και η συμβολή των εργαζομένων στην υλοποίηση του σχεδίου Καλλικράτης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ζητήθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση γραπτές προτάσεις εκ μέρους των Ομοσπονδιών.