ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 – Δημοσίευση εγχειριδίου στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022

PDF | PDF | Έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 – Δημοσίευση εγχειριδίου στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022