ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ

Οδηγίες για τις εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων:

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)

  1. Ν. 4714/2020 – αρ.107 : Το πλαίσιο του μηχανισμού και οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ.
  2. Έγγραφο 92992/31.12.2020 «Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)»
  3. Έγγραφο 68855/22-9-2021 «Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021»
  4. Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής της των αναλυτικών καταστάσεων: ARREARS2021XX_.xlsx
  5. Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου γ τρίμηνο
  6. «Συχνές Ερωτήσεις – Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους»