ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Απρίλιος 2021

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ

Οδηγίες για τις εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων:

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)

  1. Ν. 4714/2020 – αρ.107 : Το πλαίσιο του μηχανισμού και οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ.
  2. Έγγραφο 92992/31.12.2020 «Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)»
  3. Έγγραφο 25523/2-4-2021 «Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021»
  4. Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής της των αναλυτικών καταστάσεων: Arrears_template_V2.xlsx
  5. Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
  6. «Συχνές Ερωτήσεις – Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους»