ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ

Οδηγίες για τις εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων:

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)

    1. Ν.4714/2020 – άρθρο 107 (όπως ισχύει) : Το πλαίσιο του μηχανισμού και οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ.
    2. Έγγραφο 22474/7-3-2024 «Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2024»
    3. Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202403_.xlsx
    4. Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
    5. «Συχνές Ερωτήσεις – Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους»