ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

Εκ νέου ανάρτηση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση ή μετάταξη μίας θέσης κλάδου -ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή κλάδου – ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού στον Φορέα Διαχείρισης

PDF | Εκ νέου ανάρτηση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση ή μετάταξη μίας θέσης κλάδου -ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή κλάδου – ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού στον Φορέα Διαχείρισης