ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

                                                                                                   ΑΘΗΝΑ, 13  Μαίου  2010

 

                                                      

 

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

            Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συστάθηκε το έτος 2002 και είχε ως αποστολή τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό του δόθηκε επίσης η αρμοδιότητα εκπροσώπησης των μεταναστευτικών οργανώσεων της Χώρας, καθώς και η δυνατότητα να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, να οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και να αναπτύσσει δράσεις επικοινωνιακής πολιτικής για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα μετανάστευσης. Για την υλοποίηση της αποστολής του αυτής το ΙΜΕΠΟ ελάμβανε μέχρι σήμερα ιδιαίτερα υψηλή τακτική επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό επί των συνολικών εσόδων από τα παράβολα που καταβάλλουν οι μετανάστες στη Χώρα μας προκειμένου να ζητήσουν την έκδοση άδειας παραμονής. Μόνο για τα έτη 2008 και 2009 το ΙΜΕΠΟ επιχορηγήθηκε με 1,6 εκ. και 2,435 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι καταθέσεις του φορέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς (προερχόμενες από τα αδιάθετα υπόλοιπα τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων του παρελθόντος) ανέρχονταν στις 31.12.2007 στο ποσό των 5,677 εκ. ευρώ.

Ωστόσο, η εξαιρετικά γενναιόδωρη αυτή προικοδότηση του ΙΜΕΠΟ αποδείχθηκε παραδόξως ανεπαρκής για την κάλυψη των δαπανών του καθώς τα δύο αυτά τελευταία έτη τα έξοδά του ανήλθαν σε 3,574 και 2,958 εκ ευρώ αντίστοιχα καθιστώντας τους ισολογισμούς αυτούς σοβαρά ελλειμματικούς, οι δε προαναφερθείσες καταθέσεις του μειώθηκαν στο ποσό των 4,099 εκ,. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του –διοικητικού ως επί το πλείστον- προσωπικού (17 εργαζόμενοι) που απασχολεί ανέρχεται στις 600.000 ετησίως. Το υπόλοιπο των σχετικών ποσών φαίνεται να έχει αναλωθεί κυρίως για την κάλυψη υψηλότατου κόστους διεθνών συναντήσεων, τη διενέργεια πλειάδας εξαιρετικά δαπανηρών ταξιδίων μελών του ΔΣ και κυρίως του Προέδρου στην αλλοδαπή για τη συμμετοχή σε ανάλογες διοργανώσεις, την αμοιβή ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων μετά από απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή ερευνών σε εγχώριους ακαδημαϊκούς φορείς. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι βασική αποστολή του ΙΜΕΠΟ ήταν ακριβώς η σύνταξη των μελετών και ερευνών αυτών με αξιοποίηση του προσωπικού του, κάτι το οποίο, όμως, δεν συνέβη παρά σε ελάχιστο βαθμό. Οι υπέρογκες αυτές δαπάνες εδραίωσαν στους κύκλους των ενασχολουμένων με τα ζητήματα μετανάστευσης τη δυσάρεστη φήμη του ΙΜΕΠΟ ως ενός θεσμού υπερπολυτελούς λειτουργίας. Τη φήμη αυτή δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το ΙΜΕΠΟ εξακολουθεί να στεγάζεται σε υψηλότατου μισθώματος ακίνητο της πεζοδρομημένης οδού Χάρητος στην περιοχή Κολωνακίου, διαθέτει δε για τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του ΔΣ δύο πολυτελή οχήματα 2.000 κ.ε.

Είναι  προφανές από τα παραπάνω ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΙΜΕΠΟ δεν εναρμονίζεται με τη δημόσια αποστολή που του έχει ανατεθεί ούτε με την απαίτηση δημοσιονομικής περίσκεψης που οφείλει να εμπνέει κάθε δημόσιο φορέα. Υπό τις δραματικές δε δημοσιονομικές περιστάσεις στις οποίες τελεί σήμερα η χώρα η εξακολούθηση της λειτουργίας του σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥπΕσΑΗΔ είναι απλώς αδιανόητη. Άλλωστε, στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιπών κρατών μελών ΕΕ, η αποστολή που έχει ανατεθεί στο ΙΜΕΠΟ επιτελείται από ακαδημαϊκούς-πανεπιστημιακούς φορείς ή από τις κρατικές υπηρεσίες.

Εν όψει όλων αυτών ο Υπουργός Εσωτερικών εισηγήθηκε στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή την κατάργηση του ΙΜΕΠΟ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπό σύνταξη σχεδίου νόμου για την κατάργηση φορέων του δημοσίου. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΙΜΕΠΟ μεταβιβάζονται στις υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

( Επισυνάπτονται ενδεικτικά πίνακες εξόδων του ΙΜΕΠΟ που αφορούν σε ταξίδια εξωτερικού και εσωτερικού για τα έτη 2008 και 2009 )

 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΟΣ 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ

27-29/11/2008

6

8.792

Κωνσταντινούπολη, Συνέδριο για την μετανάστευση

28-29/11/2008

8

6.592

Θεσσαλονίκη, Εκδήλωση «Οικονομική Κρίση και Μετανάστευση»

2-6/12/2008

3

6.885

Ρίγα Λετονίας, Συναντήσεις με εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων

11-12/12/2008

1

703

Θεσσαλονίκη, Συμπόσιο «Απόδημοι και Δικαίωμα ψήφου»

14-17/12/1008

3

5.530

Σαν Ρέμο, Στρογγυλή Τράπεζα (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης)

17-18/12/2008

1

315

Θεσσαλονίκη, Ημερίδα

7-10/5/2008

1

1320

Τορίνο, συνάντηση με καθηγητή (Ίδρυμα Compagnia di San Paolo)

10-13/5/2008

4

8.232

Ρώμη, συνάντηση με καθηγητή (CESPI-Centro di Politica Internazionale)

19-24/5/2008

12

5.958

Θεσσαλονίκη

25-16/5/2008

3

4796

Γενεύη, Φόρουμ για την μετανάστευση

28-31/5/2008

1

4487

Βρυξέλλες, Συνέδριο για την μετανάστευση

27-28/5/2008

2

4152

Βρυξέλλες, Φόρουμ για την μετανάστευση

12-14/6/2008

1

530

Λευκωσία, Φόρουμ για την μετανάστευση

18-20/6/2008

1

3640

Παρίσι, Διεθνή Διάσκεψη για την μετανάστευση

6-8-/7/2008

2

1674

Βερολίνο, Επιτροπή INTI One-Stop-Shop

6-9/7/2009

4

10406

Γενεύη, Συνέδριο για την μετανάστευση

10-11/7/2008

2

988

Ιωάννινα, τηλεοπτικό γύρισμα

14-15/7/2008

2

2497

Βρυξέλλες, Συνέδριο για την μετανάστευση

1-4/9/2008

3

9474

Γενεύη, Φόρουμ για την μετανάστευση

5-15/9/2008

15

14.721

Θεσσαλονίκη, 73η Διεθνή Έκθεση

17-18/9/2008

1

707

Θεσσαλονίκη, Εκδήλωση για την μετανάστευση

16-19/9/2008

1

2246

Μάαστριχτ, Συνέδριο (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Διοίκηση)

12-13/9/2008

1

828

Θεσσαλονίκη, Ημερίδα ΙΜΕΠΟ

1-4-/10/2008

1

2244

Μάαστριχτ, Συνέδριο (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Διοίκηση)

23-26/9/2008

1

550

Τίρανα, Υλοποίηση Προγράμματος ΕΕ

23-26/9/2008

1

814

Ιωάννινα, 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

21-24/9/2008

6

10791

Κωνσταντινούπολη, συμμετοχή σε Έκθεση φωτογραφίας.

21-23/9/2008

1

1333

Ρόττερνταμ, Συνέδριο

3/10/2008

3

300

Αντίρριο, εκδήλωση

6-8/10/2008

2

3557

Βιέννη, Συνέδριο για τη μετανάστευση

9-10/10/2008

7

3883

Σάμος, συνεργασία με ΠΑΣΓ Καλιπάτειρα

6-8/10/2008

2

1046

Βιέννη, Συνέδριο

13-15/10/2008

4

4653

Τίρανα, Συνέδριο για τη μετανάστευση

15-17/10/2008

2

2733

Πράγα, Οικονομικό και Περιβαλλοντικό Φόρουμ

22-23/10/2008

1

200

Θεσσαλονίκη, Διεθνές Συνέδριο

24-31/10/2008

4

20654

Μανίλα 2ο ,Παγκόσμιο Φόρουμ για την μετανάστευση

27-31/10/2008

2

5053

Βόννη, 13ο Διεθνές Συνέδριο Metropolis

15-24/11/2008

3

21905

Νέα Υόρκη, 2η συνάντηση Transatlantic Council

17-22/11/2008

1

6527

Χονγκ Κονγκ, Συνέδριο

24-25/11/2008

2

500

Ρώμη, INTI One-Stop-Shop

25-26/11/2008

1

550

Γλασκώβη, Συνέδριο για τη μετανάστευση

26-27/11/2008

3

720

Πάτρα, Συνέδριο για τη μετανάστευση

7-8/5/2008

1

2019

Γενεύη, Φόρουμ για τη μετανάστευση

1-4/5/2008

1

605

Σάμος, Κατασκευή γηπέδου 5Χ5

28-30/4/2008

1

1875

Λονδίνο, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

28-30/4/2008

1

1014

Βρυξέλλες, European Integration Forum

21-25/4/2008

1

1506

Ουάσινγκτον, Transatlantic Council

20-23/4/2009

1

3044

Μιλάνο, Συνέδριο

17-18/4/2008

4

810

Ηλεία, Συνέδριο για τη μετανάστευση

9-11/4/2008

1

438

Θεσσαλονίκη, Συνέδριο «Διαπολιτισμικότητα και Δημόσια Διοίκηση»

31-2/4/2008

7

9673

Βρυξέλλες Συνέδριο για τη μετανάστευση

21-31/3/2008

11

87006

Αυστραλία, Συναντήσεις με ομογενείς και κρατικούς φορείς

18/3/2008

1

150

Κέρκυρα, Συνέδριο για τη μετανάστευση

12-14/3/2008

1

400

Τίρανα, Επιτροπή Υλοποίησης Προγράμματος ΕΕ

11-16/3/2008

1

1492

Λονδίνο, Βρετανικό Συμβούλιο Living together

9-11/3/2008

1

2767

Γενεύη, Φόρουμ για τη μετανάστευση

24-26/2/2008

1

450

Δουβλίνο, INTI One-Stop-Shop

8-12/2/2008

2

7165

Ουάσινγκτον, Transatlantic Council

31-1/2/2008

4

2301

Θεσσαλονίκη, συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας

23-26/1/2008

1

1560

Βρυξέλλες, Συνέδριο “The Future of the Internal Market”

 

 

 

ΕΤΟΣ 2009

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ

7-9/1/2009

2

2340

Λισσαβώνα, INTI One-Stop-Shop

3-6/12/2009

1

2186

Βαρκελώνη, Σεμινάριο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Διοίκηση

29-4/12/2009

5

10501

Goa Ινδία, Συνέδριο με θέμα τη Μετανάστευση

19-22/11/2009

2

6855

Ταγγέρη, Φόρουμ “The Southern Forum for a New Mediterranean”

14-19/11/2009

2

20042

Νέα Υόρκη, συνάντηση για τη μετανάστευση «Ηνωμένα Έθνη»

31-1/11/2009

4

2059

Ανώγεια, εγκαίνια γηπέδου ποδοσφαίρου.

28-31/10/2009

3

9194

Μόσχα, Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ανοιχτής Εκπαίδευσης.

21-22/10/2009

1

150

Κομοτηνή, Ημερίδα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

19-21/10/2009

6

8655

Βερολίνο, Ακαδημία Τεχνών Βερολίνου

15-19/10/2009

3

11886

Παρίσι, 35η Γενική Διάσκεψη της UNESCO

26/9-1/10/2009

2

7848

Παρίσι, 9η διάσκεψη του προγράμματος “Management of Social Transformations”

21-23/9/2009

1

450

Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό φόρουμ για τη μετανάστευση

17-20/9/2009

5

8584

Λονδίνο, συνέδριο για τη μετανάστευση

14-17/9/2009

5

15108

Κοπεγχάγη, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

3-14/9/2009

12

15130

Θεσσαλονίκη, 74η Διεθνή Έκθεση

31/7-3/8/2009

1

1483

Ρόδος, Συνέδριο

14-19/7/2009

3

10684

Μόσχα, Σεμινάριο για τη μετανάστευση

7-11/7/2009

3

9618

Παρίσι, υπηρεσιακές συναντήσεις για θέματα μετανάστευσης

4-6/7/2009

1

350

Δελφοί, ημερίδα για τη μετανάστευση

20-21/6/2009

1

409

Λέρος, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

17-20/6/2009

2

3766

Μάαστριχτ, Σεμινάριο για τη μετανάστευση

16-18/6/2009

1

2465

Βερολίνο, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

15-17/6/2009

1

644

Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο για τη μετανάστευση

10-13/6/2009

3

9463

Βαρκελώνη, σεμινάριο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Διοίκηση

8-10/6/2009

1

894

Θεσσαλονίκη, υπηρεσιακές συναντήσεις (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, UNESCO)

26-28/5/2009

2

1481

Σάμο, συνοδεία κλιμακίου από την Ολλανδία

17-24/5/2009

2

12362

Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη Σεμινάριο για τη μετανάστευση-υπηρεσιακή επίσκεψη στοMPI

9-13/5/2009

3

7848

Λονδίνο, υπηρεσιακές συναντήσεις με κυβερνητικούς φορείς και Μ.Κ.Ο.

5-9/5/2009

1

3675

Μπελάτζιο Ιταλίας, Διατλαντικό Συμβούλιο για τη Μετανάστευση

30/4-3/5/2009

3

9204

Υπηρεσιακές συναντήσεις με ΜΚΟ

25-26/4/2009

3

1332

Πάτρα, εγκαίνια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Δυτικής Ελλάδας

22-26/3/2009

2

8429

Νέα Υόρκη, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

19-22/3/2009

3

8463

Καναδάς, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

16-19/3/2009

3

16018

Ζυρίχη, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

16-19/3/2009

1

2745

Στρασβούργο, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

2-9/3/2009

9

42.893

Αυστραλία, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

7-15/2/2009

7

35899

Ινδία (Δελχί, Άγκρα, Τζαιπούρ) υπηρεσιακές συναντήσεις με εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων

5-7/2/2009

1

450

Λισσαβώνα, INTI One-Stop-Shop

17-31/1/2009

4

11685

Ελσίνκι, Συνέδριο με θέμα τη μετανάστευση

22-24/1/2009

6

4381

Θεσσαλονίκη, οργάνωση, συμμετοχή σε εκδήλωση με θέμα την μετανάστευση

21-23/1/2009

1

1073

Βρυξέλλες, Συνάντηση Εθνικών Σημείων για την Ένταξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

18-20/1/2009

1

2079

Βιέννη, Οικονομικό και Περιβαλλοντικό Φόρουμ (Συμβούλιο για την Ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη)

14-17/1/2009

4

9405

Ταλίν υπηρεσιακές συναντήσεις με εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων.