ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

ΑΘΗΝΑ 26 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την παρακάτω κατεπείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εστάλη πριν από λίγο σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ.