ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος της Υπουργού Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου απέστειλε εγκύκλιο προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς του Δημοσίου Τομέα, αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1724/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την παροχή πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και επίλυσης προβλημάτων.

Ο Κανονισμός αυτός εγγυάται και ενισχύει τη δυνατότητα κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης να μετακινείται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ασκεί συναλλακτική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στόχοι της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο, είναι:

-Η παροχή πληροφοριών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Η ενημέρωση ως προς τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και η παρακολούθησή τους

-Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε περίπτωση ερωτημάτων ή δυσερμηνειών των προβλεπομένων διαδικασιών.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου.