ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ »


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 210-3393537

fax  210-3393530  210-3636429

e-mail: press­­_office_ypes@www.ypes.gr

 

           

ΑΘΗΝΑ  31 Μαρτίου 2010

 

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αριθμ οικ. 226 / 7007 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση με θέμα «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων»,  με σκοπό τη διασφάλιση της καθημερινής τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις από τους οδηγούς των κρατικών αυτοκινήτων.  

 

 

 Εγκύκλιος