ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Έγκριση πρόσληψης στη Ν.Αργολίδος

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Ν.Αργολίδος (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).