ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Έγκριση πρόσληψης για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατό (100) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (3 μήνες το έτος 2011 και 5 μήνες το έτος 2012) για τις ανάγκες των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. για το εκπαιδευτικό έτος 2011 – 2012 (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).