ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Έγκριση πρόσληψης εποχιακών σε κατασκηνώσεις

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δέκα οκτώ (18) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (16 άτομα για δύο μήνες και δύο άτομα για οκτώ μήνες) για τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.