ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Έγκριση διαδικασιών πρόσληψης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ.

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων δεκατεσσάρων (214) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ένα (1) έτος, στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων – Ν.Π.Ι.Δ. (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού).