ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Έγκριση διαδικασιών πρόσληψης σε ΟΤΑ

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ κα β’ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).