ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Έγκριση διαδικασιών πρόσληψης 50 ΙΔΟΧ στην Τήνο

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης πενήντα (50) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).