ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙ@ΥΓΕΙΑ” ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 6 Οκτωβρίου  2010

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από την 1η Οκτωβρίου όλα τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο Διαδίκτυο νόμους και πράξεις που εκδίδουν. Είναι η αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας της χώρας για ουσιαστική διαφάνεια, μέσω του προγράμματος “Δι@ύγεια”.

Το πρόγραμμα “Δι@ύγεια” συντονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Ιούλιο του 2010 με το Νόμο 3861/10. Σημειώνεται ότι εφεξής πράξεις και αποφάσεις των φορέων που αναφέρονται στο ν. 3861/10 δεν θα εκτελούνται, αν πρώτα δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης από το πρόγραμμα “Δι@ύγεια”.

Η χρήση των νέων μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας εξασφαλίζει ευρεία δημοσιότητα και πρόσβαση στην πληροφορία και προοδευτικά θα συντελέσει σε συνολική αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση σε θέματα διαφάνειας. Η εφαρμογή του προγράμματος “Δι@ύγεια” θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στη σχέση του Πολίτη με το Κράτος. Ο πολίτης πλέον έχει ενισχυμένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγματικά του δικαιώματα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συμμετοχή στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, με την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο Διαδίκτυο, εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Το πρόγραμμα “Δι@ύγεια” εισήγαγε τη δυνατότητα κάθε πολίτης να μπορεί να προσπελαύνει, εκτυπώνει και αποθηκεύει δωρεάν το σύνολο των ΦΕΚ που εκδίδονται από το Εθνικό Τυπογραφείο, χωρίς κόστος συνδρομής.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης μιας σειράς νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για πράξεις που αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την εθνική άμυνα και τα απόρρητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα “Δι@ύγεια” είναι καινοτόμο για τα διεθνή δεδομένα, με κύριο στόχο να αποφέρει τη μέγιστη δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης.

Η εφαρμογή της “Δι@ύγειας” εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου, μετά από μηνιαία πιλοτική φάση λειτουργίας στο ΥπΕΣΑΗΔ, το οποίο συντονίζει και εκπαιδεύει τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ ο σχεδιασμός ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για την τεχνική λύση της πρώτης φάσης εφαρμογής του Νόμου. Στην πλήρη ανάπτυξη από 1/11/2010 θα συμμετέχουν περισσότεροι από 12.000 Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., όργανα διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και από 15/3/2011 εντάσσονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητούν νόμους και πράξεις απλά και εύκολα, χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά και θεματικές κατηγορίες, με τις οποίες είναι καταχωρισμένη κάθε πράξη μέσω μιας εύχρηστης φόρμας αναζήτησης είτε από την ειδική ιστοσελίδα του κάθε φορέα που την εκδίδει, είτε συνολικά από τον ειδικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου, για όλους ανεξαιρέτως τους φορείς et.diavgeia.gov.gr.