ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019

Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2019

Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2019
(Τρέχουσα Γ΄ Αναθεώρηση 2019) 

Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 (Α’ Αναθεώρηση 2019)