ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Δράσεις Ελληνικών ΟΤΑ 2007-13

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΤΑ 2007-13

Για την αναζήτηση έργων που έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα, πατήστε τον εξής σύνδεσμο (https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en).

Για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα την περίοδο 2007-2013, πατήστε εδώ.