ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη θανάτου

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

  1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Δικαιολογητικά :

Αιτούνται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  1. Διορθώσεις σφαλμάτων τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα θανάτου, ούτε σφάλματα τονισμού, γραμματικών και φθογγολογικών κανόνων, μπορούν να γίνουν με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Δικαιολογητικά :

– επίσημα έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την ζητούμενη διόρθωση,
– άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 8-10).

Αιτούνται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Ειδικά για τη συμπλήρωση σε ληξιαρχική πράξη θανάτου της οικογενειακής κατάστασης του θανόντος (έγγαμος ή άγαμος) απαιτείται εκτός από το σχετικό δικαιολογητικό από το οποίο θα προκύπτει ο γάμος (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γάμου) και πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου που εκδίδεται από τη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

  1. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, που αφορούν στον τονισμό, τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, ή λάθη εκ παραδρομής που προκύπτουν κατόπιν σύγκρισης με το αρχείο της Υπηρεσίας μας, μπορούν να γίνουν με άδεια του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Αιτούνται από τον έχοντα έννομο συμφέρον ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου και σχετικό πιστοποιητικό το οποίο να αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση.