ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης τριών (3) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Πάρου

PDF | ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης τριών (3) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Πάρου