ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

PDF | ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας