ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Δημόσια Διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Δήλωση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, αναρτήθηκε σήμερα για Δημόσια Διαβούλευση στην ιστοσελίδα   www.opengov.gr  το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση στο πλαίσιο του Open Government Pathenship. Η Δημόσια Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνική Εκπρόσωπος του  Open Government Pathenship με την ευκαιρία αυτή έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί στην διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Εκπροσωπώντας τη χώρα στην OGP από τον Σεπτέμβριο του 2018, αναλάβαμε τον συντονισμό των δράσεων για την προώθηση των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση του τετάρτου εθνικού σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ακεραιότητα και η συμμετοχή αποτελούν κοινές συνιστώσες κάθε πρωτοβουλίας που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με στόχο τη μετάβαση σε μια πιο ανεξάρτητη, αξιοκρατική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το τέταρτο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση εστιάζει σε μια σημαντική πρόκληση που εξυπηρετεί τη διαφάνεια της διοικητικής διαδικασίας και ειδικότερα την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες των δημοσίων υπηρεσιών.

Θεμέλιο της συμμετοχής της χώρας μας στην OGP αποτελεί η συνεχής διαβούλευση με πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση, διαμορφώνεται έναν συνεργατικό πλαίσιο που όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από το σχεδιασμό της σχετικής δημόσιας πολιτικής έως την εφαρμογή και την αποτίμηση των επιμέρους δράσεων.

Επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης του τετάρτου εθνικού σχεδίου δράσης, ανοίγουμε το διάλογο και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, από την 7η  Μαΐου έως και την 14η  Μαΐου, τις προτεινόμενες δεσμεύσεις για το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της πρωτοβουλίας και της ανάγκης για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιστήμονες, επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, να καταθέσουν τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ουσιαστικού Σχεδίου Δράσης που θα προωθήσει περαιτέρω την πολιτική ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.»

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Δράσης.

 

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.