ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

ΑΘΗΝΑ 3 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούσης εξερχόμενος σήμερα από τη Βουλή έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Όταν από τις οικονομικές εξελίξεις τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας , όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρωθυπουργός, τότε παύουν να υπάρχουν αρεστές ή μη αρεστές οικονομικές πολιτικές.
Όταν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας, τότε υπάρχουν μόνο πολιτικές εθνικά επιβεβλημένες».